SDM objave

Pristup i korištenje

Interes za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže iskazuje se pisanim putem na adresu Pro-Ping d.o.o., Augusta Šenoe 4, 33405 Pitomača ili na e-mail adresu info@pro-ping.hr pod oznakom predmeta „Iskazivanje interesa za pristup i korištenje svjetlovodne distribucijske mreže“, kako je propisano odredbom članka 9. Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim mrežama (NN 57/14).

Skip to content