Korisnička podrška

Telefon

Radno vrijeme

Pon – Sub: 6:00 – 22:00
Nedjelja i državni praznici: 09:00 – 22:00

Općenita pitanja

Već imam internetskog operatera, kako postati vašim korisnikom?

PRO-PING ne upotrebljava postojeće instalacije (bakrenu, ADSL, bežičnu, kabelsku i sl.). PRO-PING koristi vlastitu bežičnu infrastrukturu koja je nezavisna od vašeg postojećeg operatera.

Kako bi postali korisnik, potrebno je prijaviti se za spajanje i kod postojećeg operatera odjaviti postojeći internetski priključak.

Vrlo je važno da ne odjavljujete postojeći priključak prije nego se spojite na PRO-PING internet, jer postoji mogućnost da usluga pristupa PRO-PING internetu nije dostupna na Vašoj lokaciji što će tehničar točno utvrditi prilikom spajanja na PRO-PING internet.

Isto tako vrlo je važno ispitati status Vaših ugovornih obaveza kod postojećeg operatera kako ne biste imali neugodnih iznenađenja pri odjavi postojećeg priključka.

PRO-PING ne može u Vaše ime odjaviti Vaš postojeći internetski priključak, već isključivo vlasnik tog internetskog priključka.

Da li je moguće prenijeti ugovor na drugu osobu?

Prijenos pretplatničkog ugovora je moguće ostvariti samo ako je preseljenje:

– sa Fizičke na drugu Fizičku osobu

– sa Fizičke na Pravnu, uz uvjet da je fizička osoba vlasnik pravne osobe

– sa Pravne na Fizičku, uz uvjet da je fizička osoba vlasnik pravne osobe

– sa Pravne na Pravnu, uz uvjet da je vlasnik obje isti

Prijenos pretplatničkog ugovora se naplaćuje sukladno važećem Cjeniku.

Je li moguće preseljenje priključka na drugu lokaciju?

Da, uz uvjet da je na drugoj lokaciji dostupna usluga PRO-PING interneta.

Samo preseljenje opreme radi isključivo Tehnička služba na Zahtjev korisnika, kako deinstalaciju s postojeće lokacije tako i instalaciju na novoj lokaciji.

Prilikom preseljenja Korisnik je obavezan popuniti Zahtjev za promjenu pretplatničkog ugovora, s obzirom da se mijenja lokacija priključka.

Naknada za preseljenje naplaćuje se sukladno važećem Cjeniku.

Kada mogu očekivati dolazak tehničara za popravak kvara?

Nakon prijave kvara prvo se vaša veza ispituje iz centrale i po potrebi šalje se tehničara na samu lokaciju priključka.

Ukoliko je potrebno da tehničar izlazi na lokaciju priključka, tehničar će posjetiti korisnika u roku dva radna dana.

Kako prijaviti kvar na priključku?

S obzirom da je većina kvarova uzrokovana korisnikovom nepažnjom, prvo je potrebno provjeriti jesu li svi kablovi dobro uključeni, je li adapter za napajanje modema (antene) uključen u struju, te je li omogućena mrežna kartica ili wireless na laptopu.

Probati isključiti adapter za napajanje antene (modema) iz struje na 5 sekundi i ponovo uključiti, pričekati oko 1-2 minute i provjeriti je li internet proradio.

Ako korisnik ima WiFi router za kućnu bežićnu mrežu, potrebno je ispitati ispravnost tog routera tako što se računalo spoji direktno na kabel s adapterom za napajanje. Ukoliko internet radi na kablu, tada greška nije u PRO-PING-u, već u Vašoj kućnoj instalaciji.

Ako internet ne radi ni na kablu, uz uvjet da je adapter za napajanje spojen na kabel, tada se trebate javiti korisničkoj službi i prijaviti kvar na priključku.

Nakon prijave kvara Tehnička služba ispitati će Vaš priključak te po potrebi poslati tehničara na lokaciju priključka kako bi se istražio uzrok problema.

Važno je napomenuti da PRO-PING ne održava Vaša računala i Vaš router, već isključivo modem koji se nalazi na krovu. Ako internet uredno radi kada se računalo spoji direktno putem kabela, naplatit će se neopravdani dolazak tehničara.

Kako raskinuti pretplatnički odnos s PRO-PING-om?

Pretplatnički ugovor možete raskinuti u bilo koje vrijeme. Sukladno potpisanom Zahtjevu za zasnivanje pretplatničkog odnosa i Zapisnika o obavljenoj instalaciji, oprema koja se nalazi kod Vas je u najmu i morate omogućiti vraćanje iste te potpisati Zahtjev za raskid pretplatničkog ugovora. Ovisno o vrsti Pretplatničkog ugovora koji ste izabrali, nakon raskida dobivate i završni račun koji trebate podmiriti.

Kod priključka bez ugovorne obaveze, račun koji dobivate je usluga pristupa internetu do dana raskida, zbrojena s trenutnim dugovanjem ako dugovanje postoji.

Kod priključka s ugovornom obavezom (Priključak na rate) ste, osim gore navedenog, dužni podmiriti i zbroj preostalih rata Priključka i instalacije ili puni iznos Priključka i instalacije bez ugovorne obaveze (ovisno što je povoljnije za vas), bez mjesečne naknade.

Ukoliko ste odabrali Priključak s akcijskim paketom, a želite ga raskinuti prije isteka ugovorne obaveze, potrebno je podmiriti iznos punog Priključka i instalacije.

Koga mogu kontaktirati kada me zanimaju informacije o računima i uplatama?

Na Vašim korisničkim stranicama na adresi korisnik.pro-ping.hr u svakom trenutku možete vidjeti stanje Vaših računa i uplata. Ukoliko imate dodatnih pitanja, potrebno je kontaktirati Korisničku službu putem e-maila ili telefonskim pozivom.

Kolika je minimalna zajamčena brzina interneta?

Brzina interneta ovisi o mogućnostima linije na korisnikovoj lokaciji i može varirati. Pro-ping će isporučiti najveću moguću brzinu iz paketa koji je korisnik odabrao, a koju dopuštaju karakteristike postojeće linije za optimalno korištenje. Brzine se odnose na spajanje na internet mrežnim kabelom.
Prema aktualnom Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga dostupnom na HAKOM stranicama, svi operateri su dužni isporučiti minimalnu brzinu širokopojasnog pristupa internetu u dolaznom i odlaznom smjeru na način da ista predstavlja vrijednost od najmanje 70% od maksimalne (oglašavane) brzine širokopojasnog pristupa internetu ili maksimalnu brzinu prethodno nižeg maloprodajnog paketa,
U slučaju prigovora krajnjeg korisnika na brzinu širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne elektroničke komunikacijske mreže krajnji korisnik mora dostaviti operatoru rezultate minimalno tri (3) mjerenja provedenih tijekom razdoblja od pet (5) uzastopnih dana uz obvezu najviše jednog mjerenja unutar 24 sata te, ukoliko su sva mjerenja ispod ugovorene minimalne brzine, korisnik može uložiti prigovor na kakvoću usluge pristupa internetu.
Mjerenje se obavlja putem certificiranog alata za mjerenje brzina širokopojasnog pristupa internetu, izrađenog od strane Agencije – HAKOMETAR, dostupan putem poveznice: hakometarplus.hakom.hr
Mjerenje se mora obaviti uz sljedeće uvjete: da ste jedini korisnik na svom računalu, da nemate pokrenutu niti jednu drugu aplikaciju, da je Vaše računalo jedini uređaj (pored preklopnika/usmjernika od davatelja usluge) u lokalnoj mreži, da ste spojeni žičnom vezom (bežićna veza mora biti isljučena), da nemate pokrenutu /uspostavljenu VPN vezu bilo koje vrste.
Neki od uzroka pogreške pri mjerenju tj. Upozorenja mogu biti preslabo računalo, računalo dodatno opterećeno korisničkim procesima, druga računala u lokaloj mreži, korištenje bežićne veze tijekom mjerenja, korištenje VPN veze I slično.
Ukoliko neki od uvjeta nije ispunjen, mjerenja se ne smatraju valjanima.
Rezultati su valjani ukoliko tijekom izvršavanja aplikacije niste dobili ni jedno upozorenje.
Ukoliko postoji jedno ili više upozorenja, mjerenje se ne smatra valjanim te operator ne mora prihvatiti Vaš prigovor.
Rezultati mjerenja predstavljaju odgovarajući dokaz u postupku rješavanja prigovora krajnjeg korisnika sukladno članku 153. Zakona te se mjerenje ovisno o okolnostima može ponoviti od strane operatora i/ili Agencije.

Kome možemo poslati upit za promjenu paketa ili ugovora?

Sve upite možete poslati putem Korisničkih stranica na adresi korisnik.pro-ping.hr
Korisnička služba preuzet će Vaš zahtjev te ga proslijediti nadležnom odjelu.

Mogu li preko PRO-PING interneta upotrebljavati e-banking, fiskalizaciju, gaming servere, card sharing..?

Naravno.

Nema nikakvih ograničenja na servise koje korisnik koristi putem PRO-PING pristupa internetu u usporedbi s klasičnim ADSL-om, optikom, 4G ili nekom drugom tehnologijom.

Moj je priključak isključen zbog neplaćanja, što sada?

Ukoliko je Vaš priključak isključen zbog neplaćanja, isto dugovanje trebate podmiriti u cijelosti najkasnije u roku od 30 dana te će se Vaš priključak automatski ponovo uključiti po vidljivoj uplati u roku jednog radnog dana. Naknada za ponovo uključenje naplaćuje se sukladno Cjeniku.

Ukoliko se dugovanje ne podmiri ni nakon 30 dana nakon isključenja, PRO-PING će pokrenuti postupak raskida pretplatničkog ugovora, od korisnika zatražiti da vrati opremu koja je u vlasništvu tvrtke PRO-PING i u najmu korisnika te po potrebi svoja potraživanja namiriti sudskim putem, odnosno ovrhom.

Može li se korisnik laptopom spajati na modem?

Ne, potrebno je postaviti bežični router i kabelom ga povezati na PRO-PING modem.

PRO-PING ima u ponudi podešen bežični router koji možete kupiti po pristupačnoj cijeni.

Ako želite koristiti vlastiti bežični router za kućnu bežičnu mrežu, nužno je prethodno podesiti Vaš router te se podešavanje bežičnog routera naplaćuje prema važećem Cjeniku.

Naplaćuje li se odlazak na servis?

Ukoliko se dogodi greška na PRO-PING opremi koja je u Vašem najmu, taj servis, odnosno posjet tehničara se ne naplaćuje.

Ako se greška dogodi na Vašoj kućnoj bežičnoj mreži ili ako je uzrokovana korisničkom krivnjom bilo na PRO-PING opremi ili kućnoj bežičnoj mreži, nadalje neodržavanjem korisničkog računala i slično, ona se naplaćuje sukladno važećem Cjeniku.

Podsjećamo Vas da PRO-PING nije odgovoran za Vašu kućnu bežičnu mrežu, niti stanje Vašeg računala / uređaja. PRO-PING održava samo dovod interneta koji dolazi putem kabela spojenog na modem (antene) na Vašem krovu.

Priključenje na internet

Da li se naplaćuje provjera dostupnosti prilikom spajanja na mrežu?

Ukoliko ste podnijeli zahtjev za priključkom, a po dolasku tehničara na spajanje (stvarnu provjeru dostupnosti) se utvrdi da ne postoji mogućnost povezivanja na mrežu, takav dolazak se ne naplaćuje.

Dobivam li modem (antenu) u najam ili u vlasništvo?

Korisnik za vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora od PRO-PING-a dobiva modem (antenu) isključivo u najam.

Raskidom pretplatničkog ugovora dužan je vratiti modem PRO-PING-u, u protivnom će se isti naplatiti prema važećem Cjeniku.

Imam opremu, može li se ista iskoristiti za priključenje?

Od postojeće opreme jedino što se može iskoristiti jest bežični router ili switch za povezivanje više od jednog računala ili uređaja. Vašem bežičnom routeru potrebna je prethodna konfiguracija kako bi router ispravno radio u PRO-PING mreži. Konfiguracija vašeg routera naplaćuje se sukladno Cjeniku.

Priključak i instalacija moraju se platiti bez obzira na postojeću opremu, a modem i kabel potreban za spajanje jednog uređaja putem kabela dobivate besplatno u najam za vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora.

Je li telefonska linija zauzeta dok se upotrebljava PRO-PING internet?

Ne, PRO-PING se ne koristi postojećom telefonskom infrastrukturom, već upotrebljava posebnu bežičnu mrežnu opremu koja je u potpunosti neovisna o postojećim telekomunikacijskim priključcima. Veza između modema i računala korisnika ostvaruje se običnim mrežnim računalnim kabelom.

Kako postati PRO-PING korisnik?

Prvo je potrebno ispuniti Prijavu za spajanje na PRO-PING web stranici.

Ako je spajanje moguće na vašoj lokaciji, Vaša prijava će se zaprimiti te će tehnička služba Vaše spajanje uvrstiti u raspored spajanja. Dolaskom tehničara na lokaciju, potrebno je ispuniti i potpisati Zahtjev za zasnivanje pretplatničkog ugovora kojim postajete PRO-PING korisnik i od tog dana možete pristupiti internetu putem PRO-PING mreže

Koji su uvjeti za priključenje na PRO-PING internet vezu?

Osnovni uvjet za dobivanje usluge internet veze je da se tražena lokacija priključka nalazi na pokrivenom području, da korisnik ima antenski nosač ili cijev na koju se može montirati naš modem (plastični uređaj promjera 14cm), te da ima mogućnost povlačenja kabela od modema do računala ili routera.

Jednostavnom prijavom na web stranici možete provjeriti nalazi li se Vaša lokacija u području pokrivanja te postoji li mogućnost povezivanja.

Ako postoji mogućnost povezivanja, putem istog obrasca možete ostaviti svoje podatke da ste zainteresirani za spajanje te će Vaša prijava odmah biti uvrštena u raspored spajanja. Dan prije dolaska tehničara kontaktirat će vas tehnička služba o točnom terminu dolaska tehničara koji će točno utvrditi je li spajanje moguće, odnosno ako je moguće odmah i instalirati priključak.

Mogu li dobiti priključak na probni period?

Prema Zakonu o zaštiti potrošača imate pravo u roku od 14 dana od dana uključenja na PRO-PING internet zatražiti raskid pretplatničkog ugovora i PRO-PING Vam neće ispostaviti račun, odnosno za tih 14 dana ne plaćate ništa.

Ukoliko u tom roku ne zatražite raskid ugovora, dan sklapanja ugovora se smatra danom kada započinje mjesečna naplata usluge pristupa internetu.

Važno je samo da se sva oprema u vlasništvu PRO-PING-a (modem, kabel i sl) u slučaju raskida vrati u ispravnom stanju, a deinstalaciju priključka će odraditi Tehnička služba bez naknade.

Može li se Vaš modem (antena) postaviti na balkon?

S obzirom da je za kvalitetnu vezu potrebna optička vidljivost modema prema ostatku mreže PRO-PING-a, tehničar će na samoj lokaciji utvrditi gdje će se modem postaviti.

Ukoliko je signal prema pristupnoj točki dovoljno dobar s Vašeg balkona, antena se može postaviti i na balkon. Ukoliko signal nije dovoljno dobar da bi se modem (antena) postavio na balkon, tehničar će Vam predložiti drugo rješenje.

Nisam vlasnik kuće (stana), mogu li imati vaš priključak?

Da, moguće je postavljanje priključka iako niste vlasnik objekta u kojem živite.

U tom slučaju nositelj priključka nije vlasnik objekta, već on samo Vama mora dozvoliti postavljanje PRO-PING opreme na svoj objekt. Dakle, ugovor ne sklapa vlasnik objekta, već podstanar (nosilac priključka) i računi stižu na njegovo ime. U slučaju neplaćanja i ne vraćanja opreme teretit će se osoba koja je sklopila ugovor, odnosno nositelj priključka.

Ostavio sam prijavu, kada će tehničar doći spojiti Internet?

Od dana zaprimanja prijave dolazak tehničara možete očekivati u roku od 30 dana. U slučaju lošeg vremena u tom periodu (snijeg, kiša, vjetar, led..) taj rok se može povećati i na 60 dana.

U prosjeku taj rok iznosi desetak radnih dana.

Što mi je potrebno za korištenje PRO-PING interneta?

Za korištenje PRO-PING interneta potrebno vam je:

– računalo s mrežnom karticom za žičano povezivanje i operativnim sustavom

– modem koji dobivate besplatno u najam za vrijeme trajanja pretplatničkog ugovora

– dostupnost usluge na željenoj lokaciji (dostupnost možete saznati putem web stranice, točnu dostupnost će utvrditi tehničar na lokaciji)

Za povezivanje tableta, mobitela, laptopa ili drugih uređaja koji se povezuju bežičnim putem, a ne kabelom, potreban vam je i:

– bežični router koji je konfiguriran za rad sa PRO-PING mrežom.

Što se događa s mojom prijavom kada tehničar utvrdi da nema signala

U slučaju da tehničar na izvidu lokacije utvrdi da nemate dovoljno jak signal za spajanje na PRO-PING mrežu, Vaša se prijava šalje na Odjel za proširenje mreže koji će u daljnjem postupku proširivanja područja pokrivenosti razmatrati i vašu lokaciju. Kada i ako će u budućnosti biti moguće spajanje, PRO-PING će Vas kontaktirati putem telefona ili e-maila koji ste ostavili prilikom prijave.

Nije moguće točno predvidjeti kada će se proširenje dogoditi, odnosno može se dogoditi u roku od mjesec dana, ali isto tako i u roku od godinu dana ili nikad. Važno je napomenuti da će Vas PRO-PING kontaktirati kada priključenje bude dostupno na Vašoj lokaciji.

Što ulazi u cijenu Priključka i instalacije?

U cijenu Priključka i instalacije uključeno je:

– dolazak tehničara na lokaciju priključka

– postavljanje modema na postojeću antensku cijev ili postojeći nosač

– povlačenje kabela kroz postojeće kabelske cijevi ili postojeće kanalice

– podešavanje parametara modema i spajanje modema na mrežu PRO-PING-a

– spajanje jednog računala ili routera putem kabela

U cijenu Priključka i instalacije nije uključeno:

– bušenje (stropa, zida, vrata..)

– montaža antenske cijevi

– bežični router za bežično povezivanje uređaja (tableti, mobiteli, i sl)

– popravljanje Vašeg računala

– konfiguracija Vašeg bežičnog routera

Modem i kabel korisnik dobiva besplatno u najam za vrijeme trajanja Pretplatničkog ugovora.

Tko će instalirati priključak i plaća li se to?

Priključak i postavljanje antene odradit će isključivo Tehnička služba PRO-PING-a.

Za svaki paket definirana je cijena i uvjeti priključka i instalacije.

Korisnik nema mogućnost samoinstalacije priključka na svojoj lokaciji.

Zašto je potreban modem (antena)?

Modem je uređaj koji je nužan za povezivanje Vašeg kućanstva na internet. Uređaj je plastične konstrukcije promjera 14 cm, debljine 5 cm i mase oko 250 grama.

Uređaj se postavlja na povišenu lokaciju (antenski stup, krov, balkon) kako bi se osigurao kvalitetan signal.

Modem dobivate besplatno u najam za vrijeme trajanja Pretplatničkog odnosa. U slučaju da modem prestane raditi zbog više sile (udar groma ili sl) PRO-PING će o svom trošku modem zamijeniti drugim ispravnim. Ako korisnik nepažnjom ošteti modem (mehaničko oštećenje, okretanje antene, neodgovarajuća instalacija struje, krađa), korisniku će se naplatiti neopravdana intervencija ili zamjena modema za ispravni prema važećem Cjeniku.

U slučaju raskida Pretplatničkog odnosa korisnik mora vratiti modem PRO-PING-u u ispravnom stanju.

Internet Paketi

Kako se naplaćuje internetski promet?

Internetski promet neograničen je (FLATRATE) i uračunat u mjesečnu naknadu svakog paketa.

Bez obzira na to koliko podataka preuzmete sa interneta cijena paketa se ne povećava.

Je li moguće koristiti se NEWS grupama?

Moguće je spajanje samo na otvorene NEWS group servere koji su javno dostupni za sve internetske korisnike (Public News Servers).

PRO-PING nema vlastiti NEWS group server, pa sukladno navedenom usluga NEWS grupe nije dostupna PRO-PING korisnicima.

Kakvu IP adresu imaju PRO-PING korisnici?

Korisnici imaju dinamičku (promjenjivu) IP adresu. Trajanje jedne sesije iznosi od 12 do 24 sata, ovisno o spajanju računala na mrežu.

S obzirom na globalnu potrošnju i raspoloživost javnih IPv4 adresa PRO-PING i drugi operatori primorani su određeni udio korisnika povezati na internet putem tzv. CGN (Carrier Grade NAT) sustava. Ukoliko imate potrebu trajnog korištenja javne dinamičke IPv4 adrese, molimo vas da pošaljete zahtjev s objašnjenjem na email korisničke podrške.

Na sljedećim linkovima se možete informirati o našoj POLITICI O KOLAČIĆIMA i POLITICI PRIVATNOSTI

Skip to content